Lige siden syndefaldet har mennesket haft et behov for at kunne lægge det gamle liv bag sig og begynde et nyt.

I de ca. 50 år jeg har virket som evangelist, har jeg gang på gang hørt personer sige, at de ville ønske at de kunne leve deres liv om.

At de kunne begynde forfra.

Glemme alle de mange dumheder og fejl de har begået.

Jesus har et sådant tilbud.

Joh 3,1-8 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: "Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud; for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham." Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige." Nikodemus sagde til ham: "Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes?" Jesus svarede: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden."

Hvad er det at Jesus siger om de der ikke er eller bliver født på ny?

 De kan ikke blive præster.    De kan ikke blive frelst.    De kan ikke se Guds rige.