Mark 2,14   Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.
v15 Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham.

Luk 5,29 Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og andre sad til bords sammen med dem.

Matthæus var ud fra enhver betragtning en usandsynlig kandidat. Toldere havde ikke ry for at blive evangelister. Og dog var det nøjagtig, hvad der skete med Matthæus. 

Efter at have modtaget Jesu kald til at følge ham, besluttede han at gøre, hvad han kunne, for at få fat i så mange af sine venner som muligt.

Som vi så i Luk 5,29, holdt han derfor en fest for sine kolleger, for at de kunne møde Jesus og høre om det nye liv, han tilbød. I modsætning til dem, der benytter sig af de andre metoder, vi har set på, var Matthæus ikke den, der konfronterede eller intellektuelt udfordrede sine gæster. Og det forlyder heller ikke, at han fortalte dem beretningen om, hvad der var sket med ham. Det var simpelthen ikke hans stil.

Han satte derimod sin lid til de forhold, han havde opbygget med dem i årenes løb, og søgte yderligere at udvikle deres venskab. Han indbød dem til sit hjem. Han tilbragte tid sammen med dem og spiste sammen med dem. Alt dette gjorde han, fordi han havde ægte omsorg for dem, og fordi han ønskede at få dem til at høre på, hvad Jesus havde at sige.


Som vi har set, giver venskaber os en enestående mulighed for at påvirke andres liv. Ud fra min erfaring specialiserer de mennesker, der har den kontaktskabende evangeliseringsstil, sig på dette område. Det er som regel varme, imødekommende mennesker, som nyder samværet og samtalen med de dem, de kommer i kontakt med.

Mange mennesker vil aldrig blive nået, medmindre nogle bruger den nødvendige tid til at opbygge et sådant nært forhold til dem. Måske er du en medmenneskelig evangelist? 

Er du en af dem, der nyder en god lang snak over en kop kaffe med en ven, du prøver at nå med evangeliet? 

Kan du tålmodigt lytte til et andet menneskes bekymringer uden straks at buse ud med, hvad vedkommende behøver?

Kan du lide at indbyde mennesker til dit hjem, spise sammen med dem og bruge tid på samtale?

Menighederne rundt omkring i verden har brug for, at mange flere af deres medlemmer udvikler denne tilgang over for familie og venner såvel som over for fortabte mennesker i det samfund, de er en del af.Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.dk