Sådan kan du vinde en sjæl for Jesus!

Gal 5, 22 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, v23 mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!

Der findes fem enkle kristne egenskaber, som, hvis de blev brugt, ville bringe hundrede til Jesus, hvor vi nu kun kommer med en.
Lyder det ikke vidunderligt?
Hvis jeg kan lære, hvad det er, som afholder mænd og kvinder frra at tage imod Jesus Kristus, og hvis jeg derefter kan lære, hvordan jeg kan bringe hundrede til Mesteren, hvor jeg nu kun vinder en.
Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg vil holde op med det, der holder dem borte, og gøre de fem enkle ting, som vil føre dem til Kristus.
Kunne du ikke også tænke dig det?

Det ville kunne betale sig at holde adskillige bestyrelsesmøder i menigheden, hvor man kun overvejede disse fem egenskaber.
Her kunne man studere dem grundigt og derefter knæle ned for Gud og sige: "Herre, hjælp os at få lært disse fem nødvendige ting. For kan vi få lært dem, vil der ske hundrede omvendelser, hvor der nu kun sker en."
Det ville være ulejligheden værd at holde forretningsmøder for hele menigheden og bruge al tiden til at studere disse fem punkter.
Ja, hvis vi kunne finde en metode, hvormed vi kunne vinde blot ti sjæle, hvor vi nu kun vinder en, ville det så ikke være ulejligheden værd at holde mange store stævner for at lære denne hemmelighed?
Det ville kunne betale sig for os, om ledelsen iværksatte et program til at få lært disse fem nødvendige punkter. Tiden ville være blevet godt anvendt, hvis man samlede prædikanter, bibelarbejdere og lægmænd til møder, for at de kunne lære, hvori disse fem egenskaber består, og hvordan man efterlever dem i praksis.
For så ville vi kunne vinde ti, ja, endog hundrede for Kristus, hvor vi nu kun vinder en.

Det ville kunne betale sig at bruge tusindvis af kroner, hvis det var nødvendigt, på at få lært denne værdifulde hemmelighed. Ja, selvom vi brugte dobbelt så mange penge på arbejdet, som vi gør i øjeblikket, ville der være god økonomi i det, hvis vi derved kunne vinde ti, hvor vi nu kun vinder en.
Hvis vi brugte dobbelt så mange penge på arbejdet, som vi gør i øjeblikket, og så vandt ti mennesker for Kristus, hvor vi i øjeblikket kun vinder en, ville det være den bedste investering, vi nogen sinde havde gjort. Er det ikke rigtigt?

Selvom vi gik så vidt, at vi brugte ti gange så mange penge på arbejdet, som vi gør i øjeblikket, og vi ved at gøre det, fik held til at tilegne os disse fem egenskaber, som kan bringe hundrede gange så mange mennesker til Kristus, som der kommer lige for tiden, ville det stadig være den bedste investering, vi nogen sinde havde gjort.

Derfor burde vi starte en kampagne - på højeste plan, ja, på verdensplan, for det ville være alle pengene værd, hvis vi kunne vinde hundrede for vor Herre Jesus Kristus, hvor vi i dag kun vinder en. Vi burde udvikle et stort program omkring disse fem egenskaber. Og så vidt jeg kan se, har det ikke nødig at koste os ekstra udgifter. Det er en udfordrende kendsgerning. Vi har kun nødig at ændre vort nuværende program og indføre en ny filosofi - den som Jesus brugte.
Lad os derfor se på, hvad det er for fem egenskaber.

En stor sjælevinder skrev engang: "Herren arbejder i øjeblikket ikke på at bringe mange sjæle ind i sandheden på grund af. ..."
Lad os et øjeblik standse her.
Årsagen til, at der ikke er flere fra verden, som kommer til Jesus, må enten være verdens hårdhjertede, eller at der er et eller andet galt med os.
"Herren arbejder i øjeblikket ikke på at bringe mange sjæle ind i sandheden på grund af menighedens medlemmer."
Når der er hundrede mennesker, som venter på at komme ind, og vi kun bringer en til Kristus, kan det ikke skyldes deres hårdhjertethed.
Der må være en anden årsag hertil.
Det skyldes, at bekendende kristne ikke følger Kristi fremgansmåde.
Det skyldes, at uomvendte medlemmer i menigheden bruger den uomvendtes metoder.
Det skyes, at frafaldne medlemmer i menigheden bruger den frafaldnes metoder.

Nu kommer vi så til de fem nødvendige egenskaber, som vi har talt om.
Læg mærke til, hvor enkle de er.
Lad os huske på, at hvis vi udvikler disse fem egenskaber, vil der ske hundrede omvendelser, hvor der nu kun sker en.
*** "Hvis vi ville ydmyge os selv for Gud og være venlige, høflige, medfølende og vise medlidenhed, ville der ske hundrede omvendelser til sandheden, hvor der nu kun sker en.

l. Ydmyge os selv for Gud, lad selvet dø.

2. Være venlige i ord og handlinger.

3. Være høflige i ord og handlinger.

4. Være medfølende i ord og handlinger.

5, Vise medlidenhed i ord og handlinger.

Det betyder ikke, at vi kan slappe af i studiet af Bibelens læresætninger. Vi burde i stedet øge tempoet.
Vi burde være i stand til at give Biblens beviser på alle vore trospunkter.

Vi må ydmyge os selv for Gud, fordi så få medlemmer i hans menighed, gør sig anstrengelser der helt uden sammenligning med det som Herren ønsker de skal gøre. De anledninger han har givet os, de løfter som han har gjort, privilegier han har skænket, burde indgyde os med langt større iver og helligelse. Enhver tilbygning til kirken burde være en yderligere kraft til at gennemføre forløsningsplanen. Enhver kraft hos Guds folk burde helliges til at bringe sønner og døtre til ham. I vor tjeneste må der ikke være ligegyldighed, ingen selviskhed. AL svigt af selvfornægtelse, aftagende anstrengelser, giver fjenden så meget kraft.

 Lad os alle i disse vanskelige og alvorlige tider ransage vore egne hjerter, angre vor synder, og ydmyge os selv for gud. Dette er et værk imellem Gud og vore egne hjerter. Det er et personligt værk, og enhver vil have nok at gøre uden at kritisere sine brødres og søstres klædedragt, bevæggrunde og handlinger. "Ransag jer selv, ja ransag jer, I, som er et folk, der haver ikke lyst til det gode!  Søger Herren, alle sagtmodige i landet som gør efter hans ret; søger retfærdighed, søger sagtmodighed, på det I måske kunne skjules på Herrens vredes dag:" Ef 2,1-3. Her er et værk for os. Herren taler ikke her til synder, men til sagtmodige i landet, som holder hans bud. Lad os alle lytte til denne Herrens røst, så vil der blive en sød og himmelsk enhed blandt Guds folk.

Verden er et ensomt sted. Folk længes efter, at nogen vil elske dem med en ydmyg, venlig, medfølende og medlidende kærlighed. Mange er fortvivlet ensomme. Du aner ikke, hvor forfærdeligt ensomme mennesker kan være, medmindre du selv har prøvet at være ensom. Almindelig kærlighed vil ikke kunne imødekomme en fortabt menneskeheds behov. Det vil kun Jesu kærlighed kunne.Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
  www.bibel-skolen.dk