Sygdomme i sanseorganerne!

 

Når sanseorganerne beskadiges eller ødelægges, enten ved sygdom eller den normale aldersproces, forringes deres funktion. Vi mister alle noget af vores lugte- og smagssans med alderen, men de største forandringer sker i synet og hørelsen.

Syns korrektion!
Det normale syn betegnes som 6/6, hvilket betyder, at man på en synstavle i seks meters afstand kan se linien svarende til seks meter. Hvis man kun kan se linien, der normalt kan læses på ni meters afstand, kaldes synet 6/9. Nærsynethed (myopi) viser sig ved besvær med at se ting på afstand. Øjet er for langt, så de indfaldende lysstråler brydes foran nethinden og gør billedet uskarpt. Langsynethed viser sig som problemer med at se ting tæt på, fx giver læsning hovedpine. Her er øjet for kort, så lysstrålerne brydes bag nethinden. Presbyopi er betegnelsen for den aldersforandring i øjets linse, som giver problemer med læsesynet (»armene bliver for korte«), som skyldes stivhed i øjets linse. Astigmatisme, brydningsfejl, skyldes, at øjets lysbrydende strukturer, hornhinden og linsen, bryder forskelligt i forskellige planer.

Nærsynethed hjælpes med spredelinser, mens langsynede skal anvende samlelinser. Det samme gælder ved presbyopi, hvor samlelinserne kendes som læsebriller. En samlelinse forstørrer billedet af omverdenen, mens spredelinser virker formindskende. Det ses tydeligt, når man betragter den brillebærendes øjne gennem brillen. Ved bygningsfejl er der forskel på brilleglassets tykkelse i det vandrette og det lodrette plan.

Kontaktlinser ligger direkte på hornhinden og forstørrer eller formindsker ikke den betragtede omverden. Hårde kontaktlinser giver den bedste optik, mens bløde kontaktlinser er behageligst at bære. I stigende grad opererer man nærsynethed med små snit i hornhinden.

Synsdefekter!
Synet påvirkes, hvis nethinden løsnes fra den underliggende årehinde, især hvis løsningen sker omkring den gule plet, hvor skarpsynet findes. Tilstanden er smertefri, men giver fornemmelsen af et gardin eller en skygge over en del af synsfeltet. Blandt årsagerne til nethindeløsning findes slag mod øjet, så nethinden revner, cyster, blødning, arvæv og svulster. Behandlingen, som bør indledes hurtigst muligt, er operativ, hvor man forsøger at fastlodde nethinden til årehinden igen. Det sker med varme- eller kuldepåvirkning, lokaliserede plomber eller laserbehandling.

Bevægelige pletter foran øjet, ofte opfattet som »flyvende fluer«, er et normalt fysiologisk fænomen uden betydning. De forsvinder oftest af sig selv. Blodskudte øjne stammer fra bristede blodkar i bindehinden på øjets overflade og forekommer ofte efter slag. De er uskadelige og forsvinder efter et par uger.

Farveblindhed er en uhelbredelig, arvelig tilstand. Tilstanden forekommer langt hyppigere hos drenge, men nedarves gennem begge forældre. Rødgrøn farveblindhed er hyppigst. Somme tider ses dog også blågul farveblindhed.

Natteblindhed er normalt en arvelig tilstand. Somme tider forårsages den af A-vitaminmangel, idet A-vitaminet indgår i synscellernes sansemateriale. Natteblindhed er også et symptom ved den sjældnere sygdom retinitis pigmentosa, der er en arvelig sygdom med fremadskridende indskrænkning af synsfeltet endende med total blindhed.

Grå stær (katarakt) er en tiltagende uklarhed af øjets linse. Det kan være en medfødt tilstand eller forårsaget af beskadigelse, infektion, stofskiftesygdom og visse lægemidler, men oftest er det et aldersfænomen. Hverken læsning eller belysning har nogen indflydelse på sygdommen. Behandlingen er fjernelse af den uklare linse under lokal eller fuld bedøvelse. I mange tilfælde vælger lægerne at indsætte en ny linse af kunststof. Ellers udstyres patienten med stærke samlelinser, »stærbriller«.

Blindhed!
En synsstyrke på 6/60 (på seks meters afstand fra synstavlen kan kun ses den linie, som normale kan se på 60 meters afstand) betegner lægerne som social blindhed. Ved synsstyrker på 6/18 - 6/36 forekommer svagsynethed. De hyppigste årsager til blindhed i vores del af verden er sukkersyge, senil makula-degeneration og grøn stær. Få verdensbasis er langt den hyppigste blindhedsårsag imidlertid infektionssygdommen trakom. Den senile makula-degeneration skyldes formodentlig en lokal blodcirkulations-forstyrrelse i årehinden. Den optræder hos ældre og ødelægger centralsynet, mens det perifere syn bevares. Blindhed pga. sukkersyge forekommer især hos yngre mennesker med svær diabetes af lang varighed. Fra nethinden vokser der karslynger ind i glaslegemet sammen med bindevævsstrøg. I de tidlige stadier kan lægerne forsøge at afhjælpe tilstanden ved laserbehandling af karslyngerne, men ofte ender tilstanden i total blindhed. Grøn stær (glaukom) skyldes forhøjet tryk i øjeæblet. Det høje væsketryk beskadiger nervetrådene og blodkarrene i nethinden. Opdages tilstanden i tide, er behandling med øjendråber, der øger øjenvæskens drænage eller en drænerende operation, ofte effektiv. Tidlige stadier af grøn stær eller beskadigelse af nethinden på grund af sukkersyge eller forhøjet blodtryk kan diagnosticeres ved oftalmoskopi.

Hornhinder kan i dag transplanteres effektivt i 85 % af tilfældene. Hornhinden udtages fra donoren højst 6 timer efter døden og transplanteres maksimalt 2 dage efter. Den nye hornhinde afstødes ikke af modtageren, da der ikke findes blodkar i hornhinden.