Truslen fra meningitis!

 

Mens mange bakterier ikke foruroliger mikrobiologerne så meget mere, er andre begyndt at gøre dem nervøse. De mikroorganismer, som forårsager meningitis, dvs. betændelse i de hinder; som omgiver hjernen og rygmarven, trænger ind gennem luftvejene. De giver pludselig feber, hovedpine og opkastning. Især børn angribes og tilstanden er livstruende, hvis øjeblikkelig antibiotisk behandling ikke påbegyndes. Tidligere i dette århundrede spredte epidemier af Neisseria meningitidis frygt, specielt i USA. 1 dag er der atter epidemier i lande strækkende sig fra Latinamerika til Europa, og sygdommen frygtes atter at være i opblussen. Haemophilus influenzae, en bakterie, der fejlagtigt blev antaget at være årsag til influenza, er i dag den hyppigste årsag til meningitis.

Skarlagensfeberen forsvinder!
De fleste af os har haft en streptokokhalsbetændelse. Engang var skarlagensfeber en hyppig komplikation til sådanne infektioner, men i dag bliver sygdommen sjældnere og sjældnere. Skarlagens-feber var frygtet på grund af dens forbindelse med gigtfeber, der hyppigt beskadigede hjerteklapperne. I dag behandles de fleste halsbetændelser forårsaget af streptokokker med penicillin, og det er givet en del af forklaringen på faldet. Forbedret hygiejne og ernæring har også hjulpet. Men et andet forhold spiller ind, idet streptokokken i sig selv synes at være blevet mindre farlig og sygdomsforvoldende. Årsagen hertil er ukendt. Men de streptokokker; som florerer i Asien, Afrika og Sydamerika, vedligeholder deres farlighed.

Mulige patogene mikroorganismer!
Mens de ældre lærebøger opdelte mikroorganismerne i de sygdomsforvoldende, patogene, og de ikke-sygdomsforvoldende, apatogene, ved vi i dag, at der ikke er så skarp afgrænsning. Personens helbred og velbefindende influerer på risikoen for at blive inficeret med en klassisk patogen mikroorganisme, ligesom visse mikroorganismer kun er sygdomsforvoldende under særlige omstændigheder. Bakterien Pseudomonas aeroginosa lever ubemærket i menneskets tarmkanal. Men den giver alvorlige infektioner; hvis den sætter sig i brandsår; ligesom dens relative modstandskraft mod mange antibiotika yderligere gør infektionen problematisk. Pseudomonas er også i stand til at formere sig i præparater som fx øjendråber.

Disse »mulige« skadeforvolder også blevet vigtige i takt med den stigende brug af immunhæmmende lægemidler i forbindelse med transplantationer. Når kroppens immunsystem hæmmes, er det ikke i stand til at holde normalt uskadelige mikroorganismer i skak. Det samme er tilfældet ved sygdommen AIDS, hvor virus ødelægger immunsystemets lymfocytter.

Biologisk krigsførelse!
Under korstogene forsøgte begge sider at sprede sygdom hos modparten ved at placere pestfyldte lig i modstanderens lejr. Under anden verdenskrig testede britiske videnskabsmænd et muligt biologisk våben, og japanerne brugte krigsfanger til at afprøve deres biologiske våben. I 1972 forbød en konvention omkring biologiske og toksiske våben supermagterne at arbejde på offensive biologiske våben. Men der er mange tegn på, at supermagterne lader hånt om disse forbud. Mens beskyldningerne mod USSR for brug af biologiske våben i Laos og Kampuchea aldrig blev dokumenteret, var vestlige observatører ikke i tvivl om, at russerne oplagrede infektiøse mikroorganismer til krigsbrug. Det amerikanske forsvarsministerium bruger også en stor del af budgettet på forskning i gensplejsede mikroorganismer. De kan vise sig at være betydelig farligere end de naturligt udviklede. Under Vietnamkrigen brugte amerikanerne store mængder af et giftstof kaldet Agent Orange, som dræbte al vegetation i de områder, der blev sprøjtet med giften.

Gulsot og leverbetændelsesvirus!
Leverbetændelse, også kaldt hepatitis, er blevet et alvorligt sundhedsproblem i de seneste år. Symptomerne er kvalme, feber, træthed, appetitløshed, en pludselig afsky for tobaksrygning og meget ofte gulsot. Skønt man fra Hippokrates' dage har kendt den epidemiske gulsot, stammer vor viden om de ansvarlige virus først fra 1960'ernes slutning.

Den alvorligste form er leverbetændelse type B. Den kan i sjældne tilfælde blive kronisk efter den ofte alvorlige akutte fase og efterhånden gå over

i skrumpelever med funktionssvigt. Der er også en stærkt begrundet mistanke om sammenhæng mellem leverbetændelse og leverkræft. I hele verden findes omkring 200 millioner bærere. I Europa og Nordamerika er 0,1 % af befolkningen bærere sammenlignet med omkring 20 % i dele af Afrika og Asien. Den ansvarlige virus for type B overføres med serum eller blod. 1 de senere år er det blevet klart, at denne virus også kan overføres gennem munden og ved seksuel kontakt. Specielt er mandlige homoseksuelle med mange partnere en risikogruppe.

Leverbetændelse type A er mildere. Den overføres med vand eller føde, som er forurenet med virusholdig afføring. Der findes vacciner mod begge former. Vaccine mod leverbetændelse type B prioriteres til risiko grupperne, der omfatter kirurger, laboratoriepersonale, tandlæger samt unge mandlige homoseksuelle.

Nogle mystiske infektioner!
Selv om bekæmpelsen af infektionssygdommene er en af de største bedrifter i medicinens historie, står der endnu nogle mysterier tilbage. En er sygdommen dissemineret sklerose, som giver uforudsigelige forstyrrelser i nervesystemet. Sygdommen skyldes muligvis en virus, der får personens immunsystem til fejlagtigt at angribe sit eget nervevæv. Jagten på denne eventuelle virus er i dag intensiveret som aldrig før. Et andet mysterium er den særlige hjernebetændelse, som første gang opstod i Kina mellem 1917 og 1927, hvor den ramte 65.000 mennesker. Så spredtes den til USA og Europa, hvorefter den forsvandt.

Der kendes mange andre former for hjernebetændelse. Nogle skyldes virus, der overføres med flåter eller myg, andre er komplikationer til fx mæslinger. Men denne korte optræden af en sygdom er aldrig blevet forklaret. Den er faktisk ukendt siden 1930'rne og viste sig med meget varierende symptomer omfattende bl.a. koma, trækninger og synsdefekter. Det førte til ufrivillige bevægelser, lammelser og tvangsbevægelser. Forfølgelsesvanvid og sindssygdomme sås også blandt ofrene. Det har fået nogle historikere til at fremføre teorier om, at nazismens opståen i Tyskland i 1920'rne og 30'rne med Hitlers voldsomme og aggressive adfærd og gestikulation i hvert fald delvis havde forbindelse med denne besynderlige historiske sygdom.