PROFETER  OG  KONGER.
 Det gamle Israel.   Na'amans helbredelse!   Nebukadnezars! 
 Den vise Salomo!   Elisa afslutter sit livsværk!   Den gloende ovn! 
 Guds tempel og dets indvielse!   Nineve, den store stad   Sand storhed! 
 Velstand og stolthed!   Israel i assyrisk fangenskab!   Skriften på væggen! 
 Overtrædelsens følger!   Mit folk skal gå til grunde, fordi det er uden kundskab   Daniel i løvekulen! 
 Salomos anger og omvendelse!   Esajas' kald!   De landflygtiges hjemkomst! 
 Riget deles!   Se eders Gud   Hjælpen fra Herrens profeter! 
 Jeroboam!   Afgudsdyrkeren Akaz!   Josua og engelen! 
 Afgudsdyrkelse og frafald!   Den gudfrygtige Ezekias!   Ikke ved magt og ikke ved styrke 
 Elias!   Udsendingene fra Babylon!   I dronning Esters dage! 
 En streng tilrettevisning!   Judas mirakuløse redning!   Ezra, den skriftlærde! 
 Sejren på Karmel!   Håb for hedningerne!   En åndelig vækkelse! 
 Elias på flugt!   Manasse og Josias!   Nehemias – en handlingens mand! 
 Stilhed efter stormen!   Lovbogen findes!   Bygningsmændene på muren! 
 I Elias' ånd og kraft   Jeremias!   Nehemias hjælper de fattige! 
 Josafat – Judas konge!   Opgørets dag nærmer sig!   Hedningernes sammensværgelse! 
 Akabs kongehus styrtes!   Judas sidste konge!   Undervisning i Herrens lov! 
 Elisa kaldes til profet!   Bortførelsen til Babylon!   Reformation! 
 Det rensede kildevæld!   Lys i mørket!   Forventningen om en befrier! 
 Elisas fredsbudskab!   Ved Babylons hof!   Guds menighed! 
                                                                                                                                      Den kommende herlighed!