»<KVF 209/1> Før han forlod sine disciple, lovede han dem at komme igen: "Jeres hjerte forfærdes ikke!" sagde han. "I min Faders hus er der mange boliger ... Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være". Joh 14,1-3.

»<KVF 209/2> Han lod dem ikke i uvished om, hvordan han ville komme igen. "Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da skal han sætte sig på sin herligheds trone. Og alle folkeslag skal samles foran ham". Matt 25,31-32.

»<KVF 209/3> Kærligt advarede han dem mod forførelser: "Hvis de altså siger til jer: "Se, han er i ørkenen", så gå ikke derud; "se, han er i kamrene", så tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være". Matt 24,26-27.

»<KVF 210/1> Denne advarsel gælder os. I vore dage råber falske lærere: "Se, han er i ørkenen", og tusinder er gået ud i ørkenen i håb om at finde Kristus. Andre tusinder, som hævder at have forbindelse med de afdødes ånder, erklærer: "Se, han er i kamrene". Dette er spiritismens påstand. Men Jesus siger: "Tro det ikke! Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være".

»<KVF 210/2> Ved Jesu himmelfart sagde englene til disciplene, at han ville "komme igen på samme måde" som de havde set ham fare til Himmelen. Apg 1,11. Jesus steg op til Himmelen i legemlig skikkelse og hans disciple så ham, da han forlod dem og blev bortrykket af skyen. Han vil komme igen på en stor hvid sky og "alles øjne skal se ham". Åb 1,7.

»<KVF 211/1> Selve dagen og timen for hans komme er ikke blevet åbenbaret. Jesus sagde til sine disciple, at han ikke kunne meddele dagen og timen for sin genkomst. Men han omtalte bestemte begivenheder, så de kunne vide, når hans komme var nær.

»<KVF 211/2> "Der skal ske tegn", sagde han "i sol og måne og stjerner". Luk 21,25. Og han siger det endnu tydeligere: Da "skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himmelen". Matt 24,29. "Og på Jorden" sagde han, "skal folkene ængstes i rådvildhed over havets og brændingens brusen. Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige". Luk 21,25-26.

»<KVF 211/3> "Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer" med kraft og megen herlighed. Og han skal sende sine engle ud med mægtig basunklang, og de skal samle hans udvalgte sammen fra de fire verdenshjørner og fra himlenes yderste grænser". Matt 24,30-31. Og Frelseren tilføjede: "Læren lignelse af figentræet: Når dets grene først er blevet saftfulde og får blade, så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne, når I ser alt dette ske, at han er nær for døren". Matt 24,32-33.

»<KVF 212/1> Kristus har givet os tegn på sit komme. Han siger, at vi kan skønne, når han er nær for døren. Når træerne får blade i forårstiden, så skønner vi, at sommeren er nær. Lige så sikkert kan vi skønne, at Kristi genkomster nær, når tegnene viser sig i solen, månen og stjernerne.

»<KVF 212/2> Disse tegn har vist sig. Den 19. maj 1780/1> blev solen formørket. Denne dag står omtalt i historien som "den mørke dag". I den østlige del af Nordamerika var mørket så tæt, at der mange steder måtte tændes lys ved middagstid. Og månen skinnede ikke før efter midnat, skønt det var fuldmåne. Mange troede, at det var dommedag. Ingen har kunnet give nogen tilfredsstillende forklaring på det overnaturlige mørke udover den forklaring, der findes i Guds ord. Solens og månens formørkelse var et tegn på Jesu genkomst.

»<KVF 213/1> Den 13. november 1833 sås den forunderligste stjerneregn, som nogensinde har fundet sted. Atter var der tusindvis af mennesker, som troede, at dommedag var kommet. Siden den tid har jordskælv, uvejr, flodbølger, pest, hungersnød, ildebrande og oversvømmelser været i tiltagende. Alt dette i forbindelse med folkenes ængstelse i rådvildhed varsler, at Herrens komme er nær.

»<KVF 213/2> Kristus siger om dem, der ser disse tegn: "Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket. Himmelen og Jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå". Matt 24,34-35. "Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå; derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hverandre med disse ord!" 1Tess. 4,16-18.

»<KVF 214/1> Jesus kommer igen. "I skyerne kommer han" og med "megen herlighed" En skare af skinnende engle ledsager ham. Han kommer for at opvække de døde og forvandle de levende hellige fra herlighed til herlighed. Han kommer for at hædre dem, der har elsket ham og holdt hans bud. Han kommer for at tage dem til sig. Han har ikke glemt dem, og han har heller ikke glemt det løfte, han gav dem.

»<KVF 214/2> Da vil familier igen blive forenet. Når vi ser på vore døde, må vi tænke på den dag, da Guds basun skal lyde og "de døde skal opstå uforkrænkelige, og da skal vi forvandles". 1Kor 15,52. Denne tid er nær. En liden stund, og vi får Kongen at se i hans skønhed. En liden stund, og han skal tørre hver tåre af vore øjne. En liden stund, og han vil fremstille os dadelfri for sin herlighed i fryd. Es 33,17; Åb 21,4; Jud. 24. Derfor sagde han, da han gav os tegnene på sit komme: "Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder; thi jeres forløsning nærmer sig". Luk 21,28.