Daniels bog kapitel 3.
Dan 3,1 Kong Nebukadnesar lod fremstille en billedstøtte af guld, der var tres alen høj og seks alen bred; han opstillede den i Dura-dalen i provinsen Babylon.  >>>>> Dan 3,2 Og kong Nebukadnesar sendte bud om, at satrapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd skulle samles. De skulle komme til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadnesar havde opstillet. >>>>>
Dan 3,3 Så samledes satrapperne, fyrsterne, statholderne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsens embedsmænd til indvielsen af den billedstøtte, kong Nebukadnesar havde opstillet, og de stillede sig op foran den.  >>>>> Dan 3,4 Da råbte herolden med høj røst: "Til jer lyder befalingen, I folk, stammer og tungemål:  >>>>>
Dan 3,5 Når I hører lyden af horn, fløjte, citer, harpe, psalter, sækkepibe og alle andre instrumenter, skal I kaste jer ned og tilbede guldstøtten, som kong Nebukadnesar har opstillet. >>>>> Dan 3,6 Enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild."  >>>>>
Dan 3,7 Så snart alle folkene hørte lyden af horn, fløjte, citer, harpe, psalter og alle andre instrumenter, kastede alle folk, stammer og tungemål sig ned og tilbad guldstøtten, som kong Nebukadnesar havde opstillet. 
 >>>>>
Dan 3,8 Da trådte nogle kaldæiske mænd frem med anklager mod jøderne.  >>>>>
Dan 3,9 De sagde til kong Nebukadnesar: "Kongen leve evigt! 
 >>>>>
Dan 3,10 Du har udstedt den befaling, konge, at enhver, der hører lyden af horn, fløjte, citer, harpe, psalter, sækkepibe og alle andre instrumenter, skal kaste sig ned og tilbede guldstøtten, >>>>>
Dan 3,11 og at enhver, der ikke kaster sig ned og tilbeder, skal kastes i ovnen med flammende ild.  >>>>> Dan 3,12 Nu er der nogle jødiske mænd, Shadrak, Meshak og Abed-Nego, som du har sat til at styre provinsen Babylon. Disse mænd retter sig ikke efter dig, konge; din gud dyrker de ikke, og den guldstøtte, du har opstillet, tilbeder de ikke."  >>>>>
Dan 3,13 Da befalede Nebukadnesar i vrede og harme, at man skulle hente Shadrak, Meshak og Abed-Nego; disse mænd blev så ført frem for kongen.  >>>>> Dan 3,14 Nebukadnesar spurgte dem: "Shadrak, Meshak og Abed-Nego, er det sandt, at I ikke dyrker min gud og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet?  >>>>>
Dan 3,15 Hvis I vil kaste jer ned og tilbede den billedstøtte, jeg har ladet fremstille, når I hører lyden af horn, fløjte, citer, harpe, psalter, sækkepibe og alle andre instrumenter, så er alt godt. Men hvis ikke I vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den gud, der så kan redde jer ud af min magt?"  >>>>> Dan 3,16 Shadrak, Meshak og Abed-Nego svarede kongen: "Nebukadnesar, vi behøver ikke at svare dig!  >>>>>
Dan 3,17 Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge.  >>>>> Dan 3,18 Og selv om han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din gud, og at vi ikke vil tilbede den guldstøtte, du har opstillet." 
 >>>>>
Dan 3,19 Da blev Nebukadnesar opfyldt af vrede mod Shadrak, Meshak og Abed-Nego, og hans ansigt blev ganske fortrukket. Han befalede, at ovnen skulle ophedes syv gange så meget som sædvanlig,  >>>>> Dan 3,20 og han gav befaling til nogle stærke mænd i hæren om at binde Shadrak, Meshak og Abed-Nego og kaste dem i ovnen med flammende ild.  >>>>>
Dan 3,21 Så blev mændene bundet, og iført deres kapper, bukser, huer og andet tøj blev de kastet i ovnen med flammende ild.  >>>>> Dan 3,22 Fordi kongens ordre var streng og ovnen så stærkt ophedet, blev de mænd, der løftede Shadrak, Meshak og Abed-Nego op, dræbt af flammerne fra ilden;  >>>>>
Dan 3,23 og de tre mænd, Shadrak, Meshak og Abed-Nego, faldt bundne ned i ovnen med flammende ild.  >>>>> Dan 3,24 Pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet og sprang op og spurgte sine ministre: "Var det ikke tre mænd, vi kastede bundne ned i ilden?" De svarede kongen: "Jo, det var, konge."  >>>>>
Dan 3,25 Han sagde så: "Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn." 
 >>>>>
Dan 3,26 Så gik Nebukadnesar hen til døren ind til ovnen med flammende ild og råbte: "Shadrak, Meshak og Abed-Nego, Gud den Højestes tjenere, kom ud, og kom herhen!" Shadrak, Meshak og Abed-Nego kom ud fra ilden,  >>>>>
Dan 3,27 og satrapperne, fyrsterne, statholderne og kongens ministre stimlede sammen for at se mændene; deres legemer havde ilden ikke fået magt over, håret på deres hoved var ikke afsvedet, deres kapper var uskadt, og der hang ikke brandlugt ved dem.  >>>>> Dan 3,28 Nebukadnesar sagde: "Lovet være Shadraks, Meshaks og Abed-Negos Gud, som sendte sin engel og reddede sine tjenere, fordi de satte deres lid til ham og overtrådte kongens ordre; de ville hellere prisgive sig selv end dyrke og tilbede nogen anden gud end deres egen. >>>>>
Dan 3,29 Denne befaling udsteder jeg til alle folk, stammer og tungemål: Enhver, der udtaler en forhånelse mod Shadraks, Meshaks og Abed-Negos Gud, skal sønderlemmes, og hans hus skal lægges i grus, for der er ingen anden gud, der kan redde som han."  >>>>> Dan 3,30 Og kongen gav Shadrak, Meshak og Abed-Nego høje stillinger i provinsen Babylon.  >>>>>
Dan 3,31 Kong Nebukadnesar til alle folk, stammer og tungemål, som bor over hele jorden: Vær hilset!  >>>>> Dan 3,32 De tegn og undere, Gud den Højeste har øvet mod mig, ønsker jeg at berette om.  >>>>>
Dan 3,33 Hvor store er ikke hans tegn, hvor vældige er ikke hans undere! Hans kongerige er et evigt rige, hans herredømme varer i slægt efter slægt.  >>>>>