Åbenbaringen kapitel 5.
 
Åb 5,1 Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv segl.  >>>>>

Åb 5,2 Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte: "Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens segl?"  >>>>>

Åb 5,3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den.  >>>>>

Åb 5,4 Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. >>>>>

Åb 5,5 Men en af de ældste sagde til mig: "Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv segl."  >>>>>

Åb 5,6 Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, det så ud som slagtet, og det havde syv horn og syv øjne - det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden.  >>>>>

Åb 5,7 Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd.  >>>>>

Åb 5,8 Og da det fik bogen, faldt de fire væsener og de fireogtyve ældste ned for Lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle fulde af røgelse - det er de helliges bønner. >>>>>

Åb 5,9 Og de sang en ny sang: Du er værdig til at få bogen og bryde dens segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag >>>>>

Åb 5,10 og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. >>>>>

Åb 5,11 Og jeg så: Jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen og de levende væsener og de ældste - ti tusind titusinder og tusind tusinder i tallet.  >>>>>

Åb 5,12 De sagde med høj røst: Lammet, det slagtede, er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris.  >>>>>

Åb 5,13 Og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige: Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder.  >>>>>

Åb 5,14 Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad.  >>>>>