Åb. 18,20.

Himlen glæder sig!
Luk 18,7-8 Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?"

Es 49,13 Himlen skal råbe af fryd og jorden juble, bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk, han forbarmer sig over sine hjælpeløse.

Jer 51,44-49 Jeg straffer Bel i Babylon, det, han har slugt, river jeg ud af hans gab. Folkene skal ikke mere strømme til ham. Også Babylons mur er faldet! Mit folk, drag ud derfra, red jeres liv fra Herrens glødende vrede! Tab ikke modet og frygt ikke de rygter, der går i landet; det ene år går der ét rygte, det næste et andet. Og der er vold i landet, hersker går mod hersker. Men der skal komme dage, da jeg straffer Babylons afguder; hele landet bliver til skamme, alle ligger dræbt i landet. Himmel og jord med alt, hvad de rummer, skal juble over Babylon, når voldsmændene rykker ind fra nord, siger Herren. Babylon står for fald på grund af de dræbte i Israel, ja, det var Babylons skyld, at der lå dræbte over hele jorden.

Sl 96,10-13 Råb det ud blandt folkene: Herren er konge! Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Himlen skal glæde sig, jorden juble, havet med alt, hvad det rummer, skal larme, marken med alt, hvad den bærer, skal juble, alle skovens træer skal råbe af fryd for Herren; for han kommer, han kommer for at holde dom over jorden, han holder dom over verden med retfærdighed

Hvis Enok var her på jorden nu, så ville han leve i overensstemmelse med Guds fordringer. Selv om han var omgivet af den største ugudelighed, ville han vandre med Gud. På samme måde kan også vi vandre og bevare os rene og ufordærvede. Han var en fremstilling af Guds folk i de sidste dages vanskeligheder og farer. Ved sin urokkelige lydighed mod Gud blev han forvandlet, og det samme vil blive tilfældet med de udvalgte i den sidste tid; de vil blive overflyttede fra en syndig og fordærvet verden til himlens glæde og herlighed.